Värmepumpar som gör skillnad för både plånbok och miljö

Företagspresentation

Foto: Nibe
Foto: Nibe
– Med en modern frekvensstyrd värmepump kan ett hushåll minska sin energikostnad för uppvärmning med upp till 80 procent. Den som vill spara ännu mer miljö och pengar kan med fördel kombinera värmepumpen med vårt solcellspaket, säger Niklas Rönnäng, försäljningschef för NIBE Energy Systems i Sverige.

Niklas Rönnäng, försäljningschef för NIBE Energy Systems i Sverige.
Niklas Rönnäng, försäljningschef för NIBE Energy Systems i Sverige.
Värmepump är en allt populärare teknik för att värma upp hus. Förra året investerade knappt 50 000 svenska hushåll i en ny värmepump, en försäljningsökning med 18 procent jämfört med året innan. Niklas Rönnäng är inte förvånad.
– Allt fler inser fördelarna med värmepumpar. Ett av de främsta försäljningsargumenten är kostnadsbesparingen, men även miljöaspekten väger allt tyngre. Värmepumpar är ett bra val för miljön eftersom det är en energieffektiv lösning och som, när den drivs av ren el, ger en helt fossilfri uppvärmning med noll klimatpåverkande utsläpp.
Värmepumpar är en sedan länge beprövad teknik i Sverige. Under senare år, i takt med utvecklingen av internet och det uppkopplade samhället, har teknologin förfinats och gjort det möjligt att minska kostnader och miljöpåverkan på ett nytt sätt. Idag är de flesta av NIBEs värmepumpar utrustade med NIBE Uplink som gör det enkelt att koppla upp värmepumpen på internet för att styra och övervaka driften på distans.
– Den inbyggda intelligensen gör att pumpen lär sig familjens vanor, både vad gäller värme- och varmvattenförbrukning. Kombinerar man detta med en annan smart möjlighet, Smart Price Adaption, går det att få pumpen att läsa av elpriserna timme för timme mot Nord Pool, den nordiska elhandelsbörsen, förklarar Niklas Rönnäng.
Det som händer är att värmepumpen registrerar när behovet av värme och varmvatten är stort och kombinerar det med information om när elpriserna är som lägst. Sedan optimeras driften av värmepumpen utifrån hushållets behov och elpriset.
– Elen är alltid som billigast när elförbrukningen är som lägst, vilket gör att vi klarar driften utan fossila bränslen. Det gör att du inte bara får en billigare el, utan även renare och miljövänligare el. Här handlar det inte om att minska energiförbrukningen utan mer om att du köper elen när den är billig. Men det fina i kråksången är att inköpen görs när det är miljövänlig el som erbjuds.

Solcellspaket
Den som vill spara ännu mer miljö och pengar kan med fördel kombinera sin värmepump med något utav NIBEs solcellspaket.
– Oavsett vilken uppvärmning du har kan du alltid ta emot egenproducerad el. Exempelvis ett hus på ca 200 kvadratmeter som värms med olja eller elpanna och har en årsförbrukning för värme och varmvatten på ca 27000 kWh/år. Om du här kombinerar en frekvensstyrd NIBE F1255 bergvärmepump med ett sex kilowatts solcellspaket så är du nere i en relativ förbrukning på lite drygt 100 kWh per månad! Här kan vi tala om att verkligen göra skillnad – både för plånbok och miljö, säger Niklas Rönnäng.

Luft/luft värmepump
Många villor som är byggda på 1970- och 1980-talen har elradiatorer som enda värmekälla. Här är det många gånger inte ekonomiskt försvarbart att konvertera uppvärmningssystemet till vattenburen värme. Därför har NIBE utvecklat en luft/luft värmepump enkom för det nordiska klimatet.
– Det innebär att våra luft/luft värmepumpar är utvecklade för att få ut en hög effekt när det är kallt ute, vilket är det behov vi har i Norden. Pumparna passar utmärkt i fritidshus och villor med elradiatorer. Givetvis går det även att kyla hus med dessa värmepumpar, men de är primärt utvecklade för att värma i kallt klimat och finns i tre olika storlekar: 5, 6 och 6,5 kW. Luft/luft värmepump i kombination med något av solcellspaketen är en optimal lösning för hus med direktel.

Framtid
Som försäljningschef på NIBE ser Niklas Rönnäng stora utvecklingsmöjligheter framöver. Han är övertygad om att den inhemska marknaden kommer att öka ytterligare. Den riktigt stora utvecklingsmöjligheten ser han dock utanför Sveriges gränser.
– I Europa används fortfarande en mycket stor del fossila bränslen för uppvärmning. Men även där har man från politiskt håll börjat inse att det krävs aktiv handling för att nå de klimatmål som EU har fastställt. Eftersom fossilfri uppvärmning med värmepumpar är en del av lösningen på klimatproblematiken ser jag på framtiden med stor tillförsikt.

NIBE Energy Systems
NIBE Energy Systems är Nordens största tillverkare av villavärmeprodukter, är störst i Europa och Nordamerika inom huvudområdet bergvärmepumpar, samt har en marknadsledande position i norra Europa inom området varmvattenberedare.
NIBE Energy Systems ingår i en koncern med NIBE Industrier som moderbolag. NIBE Industrier är sedan 1997 noterade på Stockholmsbörsen och omsatte strax över 11 miljarder SEK 2014 och har, liksom NIBE Energy Systems sitt huvudkontor i Markaryd. Utöver NIBE Energy Systems består koncernen av ytterligare två affärsområden, NIBE Element och NIBE Stoves.

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
285 21 Markaryd
Tel: 0433-73 00 00
www.nibe.se

www.nibe.se

Publicerad: 03 februari, 2016