Tieto och Göteborg Energi tar täten för tjänstebaserad IT

Företagspresentation

Mats Jadesköld, direktör för strategisk försäljning och Cristina Petrescu, chef för affärsområdet Energy Utilities på Tieto. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mats Jadesköld, direktör för strategisk försäljning och Cristina Petrescu, chef för affärsområdet Energy Utilities på Tieto. Foto: Gonzalo Irigoyen
Strax före årsskiftet tecknade Tieto och Göteborg Energi ett femårigt avtal värt 400 miljoner, inom vars ramar Tieto tar ett helhetsansvar för att transformera hela Göteborg Energis IT-verksamhet till en ny, toppmodern och tjänstebaserad leverans.

Tieto är störst i Norden vad gäller molntjänster och hela 90 procent av företagets nya affärer idag är baserade på just molnet. Cristina Petrescu, chef för affärsområdet Energy Utilities, konstaterar att utvecklingen är ett klart bevis för att tjänstebaserad IT nu etableras inom energibranschen och att det innebär en tydlig kontrast till hur situationen har sett ut historiskt.
– Tidigare förvaltade energiaktörerna IT på ett annat sätt – de flesta ägde sin IT, men numer väljer många att lägga ut verksamheten på specialister för att kunna frigöra medel och kapacitet till att fokusera på sin egen kärnverksamhet. Det handlar om att strömlinjeforma och automatisera kärnprocesser för att kunna fokusera på kundnytta, effektivisering och kostnadsoptimering.

Flera viktiga hörnstenar
Mats Jadesköld, direktör för strategisk försäljning på Tieto, berättar att uppdraget innebär en modernisering av hela IT-miljön hos Göteborg Energi och inkluderar byte av såväl arbetsstationer som servrar och därutöver att etablera en ny kraftfull servicedesk i Tietos regi.
– En av hörnstenarna i affären är vår samarbetsplattform, där kunden har efterfrågat ett komplett nytt integrerat intranät, ett dokumenthanteringssystem, en avancerad sökfunktion samt ett diariesystem. För att kunna tillhandahålla tjänster med hög kvalitet till flexibla och låga priser har vi de senaste åren gjort en stor satsning inom Enterprise Content Management som verkligen stöttat vår utveckling och nu står vi för 20 procent av Nordens marknad inom området. I somras gjorde vi exempelvis ett förvärv av Software Innovation som bidrar med marknadens bästa lösning inom diarieföring för kommunala verksamheter, Public 360.
Ytterligare en hörnsten i affären med Göteborg Energi är Tietos integrationsplattform, som avgör hur olika system kommunicerar sinsemellan. Även den är helt molnbaserad och ledande i Norden med ett 40-tal kunder på den svenska energimarknaden.
– Lösningen är fullt skalbar, så våra kunder nyttjar bara den kapacitet de har behov av från dag till dag. Vår expertis och erfarenhet från energibranschen har hjälpt oss i arbetet med att utveckla den här lösningen, betonar Mats Jadesköld.

Skalbart med säkerhet i fokus
En av Tietos största styrkor är de branschspecifika tjänster och lösningar som företaget erbjuder aktörerna på den nordiska energimarknaden. En sådan tjänst är Tieto Smart Utility vilken är en skalbar helhetslösning som är anpassad med specifika funktioner både för elhandelsföretag och eldistributörer. Tieto Smart Utility är modulär, vilket innebär att kunden enkelt kan anpassa och bygga ut lösningen med nya funktioner alltefter behov och önskemål. Detta, och att lösningen finns tillgänglig som en tjänst där man betalar per användare, gör att företagen kan lansera nya tjänster snabbare och sänka kostnader samtidigt som säkerheten förblir i fokus.
– Det har förekommit frågetecken kring säkerheten i molnet, men Tieto tar ett helhetsansvar för leveranskedjan och tillhandahåller ett helt ekosystem för våra kunder för att kunna erbjuda de lösningar som lämpar sig bäst för just deras verksamhet. Det ansvaret omfattar också att arbeta på ett hållbart sätt samt att kontinuerligt hålla våra tjänster uppdaterade enligt alla regulatoriska förändringar och nya krav, säger Cristina Petrescu.

Viktigt att ha koll på regelverken
Såväl Petrescu som Jadesköld understryker att energimarknaden bjuder på stora och intressanta möjligheter och att de ser en tydlig trend inom branschen att gå mot hållbarhet och flexibilitet.
– Vi arbetar mycket med branschen i allmänhet och märker att efterfrågan för den här typen av tjänster växer. I de fall vi får ta ett totalansvar underlättar det för kunden även i framtiden, då vi genom nära kontakt med myndigheter har mycket god insikt i hur regelverken förändras och anpassar våra lösningar därefter. Kunderna kan känna sig trygga med att lämna över sin IT till oss, avslutar de.

Tieto Sweden
Tieto är det största IT-tjänsteföretaget i Norden och tillhandahåller tjänster för hela IT-livscykeln. Företaget erbjuder även globala produktutvecklingstjänster inom informations- och kommunikationsteknologi. Med hjälp av branschkunskap, teknologisk vision och innovativt tänkande vill Tieto inspirera och utmana sina kunder i att hitta nya sätt att utveckla sina affärsverksamheter.

Tieto Sweden AB
Fjärde Bassängvägen 15
115 83 Stockholm

Tel: 010 481 00 00
www.tieto.se

www.tieto.se

Publicerad: 03 februari, 2016