Säker och effektiv kommunikation i energibranschen med Rakel

Företagspresentation

Kurt Andersson, partner- och kundansvarig på Rakel och ledningssystem hos MSB.
Kurt Andersson, partner- och kundansvarig på Rakel och ledningssystem hos MSB.
Det finns ett stort behov av robusta och tillgängliga kommunikationstjänster för samhällsviktig verksamhet. Ska du rädda liv och egendom eller ansvarar för elförsörjning behöver du kommunikationskanaler som inte drabbas av avbrott, inte avlyssnas, som har täckning även där det inte bor så många människor och som inte konkurrerar om kapaciteten när hundratals människor ska ringa samtidigt.

Sedan 2010 finns Rakelsystemet, ett system som byggdes ut i Sverige för att öka samverkan inom och mellan skydds- och säkerhetsmyndigheter. Det används idag av fler än 500 organisationer och drivs, förvaltas och utvecklas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
– Rakel används för trygg och säker kommunikation inom och mellan aktörer med samhällsviktig verksamhet. Det används av så olika organisationer som kommunala förvaltningar, Trafikverket, Svenska kraftnät och Polisen för att nämna några exempel. Under det senaste året har antalet organisationer inom energisektorn som anslutit sig till Rakel nästintill fördubblats, berättar Kurt Andersson, partner- och kundansvarig på Rakel och ledningssystem hos MSB.
– Vårt fokus nu är att ge stöd för hur Rakel kan integreras och effektivt användas i vardagen. Ett bra exempel är att använda talgrupper för kommunikation inom olika arbetslag för snabbare hantering av störningar. Ett annat är att kunna säkra upp larm och fjärrstyrning av teknisk utrustning, säger Kurt Andersson.

Degerfors sparar tid och resurser
Då Degerfors energi för några år sedan stod utan ett heltäckande radionät vände de blickarna mot det rikstäckande Rakel. Implementeringen gick smidigt trots att det inkluderade att två olika leverantörer av system skulle integreras på energibolagets egna nätsystem och kommunikationen med både MSB och systemleverantörerna var hela tiden öppen och stöttande.
– Vi är ett helägt kommunalt bolag som inriktar oss på elnät, fjärrvärmeproduktion och -distribution samt stadsnät. Det är av oerhörd vikt att vi kan kommunicera ostört inom verksamheten både när vi arbetar med större projekt på högspänningsanläggningar men även då det sker störningar på nätet och mobilmasterna kanske slutar fungera. Rakel erbjuder en oöverträffad pålitlighet och täckning som dessutom låter oss hantera våra frånskiljare på distans, något som sparar oss både tid och resurser, säger Ulf Jonsson som är elnätschef vid Degerfors energi.

Samarbete främjar helhetslösningar
Rakel i sig fungerar som bärare av information för tal och data. För att skapa förutsättningar för helhetslösningar åt sina kunder har MSB ett nära samarbete med ett flertal olika leverantörer som till exempel: Celab AB, Hughes Power System AB, Netcontrol AB, Swedish Radio Supply AB, Techinova AB, TC Connect AB och Zodiac AB. Kurt Anderssons roll är att understödja i allt från att identifiera kundbehov till att stötta i utveckling och affärsmodeller.

Fler säkra tjänster utvecklas
MSB arbetar både med att utveckla och förstärka Rakelsystemet och att utveckla fler kommunikationstjänster som uppfyller samma hårda krav på robusthet, tillgänglighet, skydd och säkerhet.
Det finns ett stort behov av att kunna kommunicera större datamängder via mobilt bredband, lika säkert och robust som med Rakel. MSB utreder nu möjligheter att kunna erbjuda säkra mobila bredbandstjänster för samhällsviktiga verksamheter. I det ingår även att skapa förutsättningar för ett framtida mobilt bredband dedikerat till samhällsviktiga verksamhet.
– En viktig förutsättning är att samhällsviktiga verksamheter tilldelas radiofrekvenser. Under 2016 kommer frekvenser i 700 MHz-bandet att auktioneras ut. MSB anser att det behöver ytterligare utredas hur behoven av radiofrekvenser inom samhällsviktig verksamhet tillgodoses innan auktionen genomförs.
Parallellt med detta arbetar MSB de närmaste åren med att ytterligare förstärka Rakelsystemets reservkraft på många platser samt att bygga ut radiolänk och uppgradera basstationer.

Satsar på bred användning
– Vad gäller Rakel satsar vi även på att bredda användandet och att integrera Rakel med befintliga system i drift och ledningscentraler. Detta för att ge förutsättningar till ökad vardagsanvändning. Vår målsättning är att det ska finnas en så heltäckande funktionalitet och säkerhet som möjligt. I det arbetet ligger vi redan långt framme. Några bra exempel på det är att både Strålsäkerhetsmyndigheten och Svensk kärnbränslehantering har valt Rakel för några av sina mest kritiska kommunikationsbehov. Men vi kommer alltid att sträva efter att utvecklas och bli bättre, avslutar Kurt Andersson.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.
Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av fler än 500 organisationer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
Tel: 0771-240 240
E-post: registrator@msb.se
www.msb.se/rakel

www.msb.se/rakel

Publicerad: 03 februari, 2016