Premiär för Sveriges första
stora vågkraftspark

seabased kraftpark_8

I dagarna ansluts den första megawatten till Sveriges första stora vågkraftspark i havet utanför Lysekil.
– Om drygt ett år räknar vi med att ansluta ytterligare nio MW, vilket kommer att göra Sotenäsparken till världens största vågkraftsanläggning, säger Billy Johansson, VD för Seabased.

Billy Johansson, VD för Seabased.

Billy Johansson, VD för Seabased.

Seabased grundades 2001 och är ett avknoppningsföretag från Uppsala universitet. Verksamheten bygger på många års forskning kring utvinning av elenergi ur havsvågor. Efter en något trög start kom det genombrott man väntat på. I december 2011 gav EU slutligen klartecken till delfinansiering med statliga medel och ett avtal skrevs mellan Seabased, Energimyndigheten och Fortum och samarbetet mellan dessa intressenter har under det gångna året fungerat mycket bra. Resten är vad man brukar kalla för historia.
– Vi är i en väldig expansionsfas just nu. I Lysekilsfabriken har antalet anställda mer än dubblerats under året, personalstyrkan uppgår nu till femtio personer, berättar Billy Johansson.
Under 2013 lade man även ut 9,5 km kabel i havet, vilket innebär att anslutningen mot land, liksom inkopplingen till nät av vågenergiparken, är förberedd och klar.
– Vi är i stort sett redo för att lägga ut de första vågenergiomvandlarna och det första lågspänningsställverket i havet. Så snart de är på plats ansluter vi den första megawatten till nätet.
När de 34 första aggregaten placerats ut på havsbotten ska de testas. Efter utvärdering ska ytterligare ca 300 aggregat produceras. Sammanlagt blir det mer än 300 aggregat i Sveriges första, och världens största, vågkraftspark med en effekt på tio MW.

Världsledande
Seabased är världsledande på vågkraftsområdet och förfrågningar från andra länder duggar tätt.
– Vi vill expandera och det är en av anledningarna till att vi skrev under ett samarbetsavtal med Mitsubishi Corporation redan 2011. Samarbetet innebär att vi snabbare kan nå ut i världen. Vi för diskussioner både med utländska och inhemska intressenter och hoppas kunna sy ihop flera projekt som vi kommer att kunna leverera aggregat till redan under 2014.
Expansionen innebär också att Sebased behöver anställa fler medarbetare.
– Vi söker både efter ingenjörer och duktigt verkstadsfolk till fabriken i Lysekil. Även Uppsalakontoret kommer att behöva förstärkning under det kommande året.
Just nu är det stort fokus på Sotenäsprojektet, men Billy Johansson är helt övertygad om att det bara är början.
– Om allt går som vi vill har vi inom fem år byggt två nya fabriker på Grötökajen. Sedan kommer vi troligen att ha sammansättningsfabriker även i andra länder. Man ska inte förstöra en miljömässigt bra lösning med att transportera stål och betong över världen. Vågkraften har kommit för att stanna.

Seabased Industry
Seabased utvecklar system för utvinning av elenergi ur havsvågor. Vår ambition är att vara ledande inom området hållbar energiteknik. Genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar för vågbaserad elproduktion skapar vi långsiktiga värden för våra kunder, partners, aktieägare och samhälle. Seabasedgruppen består av moderbolaget Seabased AB och de helägda dotterbolagen Seabased Industry AB, Seabased Energy British AB och Seabased Energy USA AB. Huvudkontoret med utvecklingsavdelning ligger i Uppsala och produktionsanläggningen finns i Lysekil.

Seabased Industry AB
Sylveniusgatan 5 D
www.seabased.com754 50 Uppsala
Tel: 018-504 810
www.seabased.com

En kommentar till Premiär för Sveriges första
stora vågkraftspark

  1. Pingback: Applying Lean Startup to High Tech, with Patrik Möller from CorPower Ocean | Swedish Startup Space