Powel möjliggör Grön Innovation

Företagspresentation

powel_iAM-informasjon_170

Energibranschen förändras snabbt. Förnybar energiproduktion växer och nya innovativa teknologier öppnar upp nya möjligheter. Powel ligger i teknologins framkant och levererar lösningar för en grönare värld.

Med unik IT-kompetens och branschkunskaper är Powel en ledande leverantör av affärskritiska lösningar till energisektorn. Sedan Powel grundades år 1996 har målet varit att hjälpa marknadens aktörer att arbeta smartare på ett sätt som gynnar klimat och miljö och stötta en hållbar utveckling.
– Vi skapar morgondagens lösningar idag, säger Kary Warnerman, vd på Powel Sverige. Powel grundades i Norge och har idag mer än 1 000 kunder i Norden, Europa och Sydamerika. Några exempel är Fortum, Vattenfall och E.ON i Sverige, Dong Energy i Danmark samt Statkraft och Hafslund i Norge.

Kary Warnerman, vd på Powel Sverige. Foto: Kristofer Hedlund
Kary Warnerman, vd på Powel Sverige. Foto: Kristofer Hedlund
Krävs smarta system
Energibranschen har länge varit stabil, men nu ökar takten och så här stora förändringar har inte skett på över 50 år. Anledningarna är många, och de förnybara energikällornas framfart spelar en stor roll.
– År 2030 ska det exempelvis finnas 45 000 vindkraftverk och tre miljoner solenergisystem i Tyskland. Det går snabbt framåt, men förnybar energiproduktion är inte lika pålitlig som den traditionella. Därför krävs det system och smarta applikationer för att hantera och styra energisystemen så att en säker leverans till låg kostnad blir möjligt. Det är där Powel kommer in i bilden, säger Kary och fortsätter:
– Projekt vi arbetar med nu handlar till exempel om att optimera traditionell energiproduktion så att den kan balansera den förnybara produktionen. Kan man använda sig av förnybar produktion på ett optimalt sätt så kan behovet av till exempel fossila bränslen minska. Det är en spännande utveckling som går fortare än vad många tror. Redan idag kan Tyskland producera 70 procent av all el förnybart under en dag när solen lyser och det blåser. Det var helt otänkbart för några år sedan.

Morgondagens behov idag
Förutom revolutionen kring förnybar produktion, så menar Kary att det finns många andra anledningar till energibranschens snabba förändring. Nu kan man till exempel lagra vind- och solenergi med hjälp av batterier från Tesla och använda sig av smarta applikationer i molnet för att styra sin energi­produktion och -konsumtion. Antalet givare ”Internet Of Things” som levererar information till applikationer som tar beslut om vad som ska göras ökar snabbt. Och vi som användare vill att allt ska vara enkelt och automatiskt. Powels lösningar möter dessa krav och stöttar energibolagens förändringsresa.
– Att hjälpa energibolag arbeta smartare står i centrum för allt vi gör. Vi utvecklar programvara för morgondagens behov idag. Med våra lösningar är det lättare att få ut det mesta av resurserna och samtidigt bidra till en grönare värld.

Exempel på lösningar som Powel arbetar med:
• Kostnadseffektiv drönarbaserad inspektion av ledningsnät med applikationsstöd i molnet. Automation av analys och arbetsorder i mobil enhet.
• Planering och optimering av virtuella kraftverk. Företag, jordbrukare och villaägare med vindkraftverk och solpaneler knyts samman till ett gemensamt virtuellt kraftverk som säljer och levererar el.
• Insamling och analys av information från smarta mätare för att på en kartbaserad applikation i realtid kunna hantera fel och ge information till kunder.
• Fältarbetsstöd där all geografisk och teknisk information som behövs för åtgärder finns tillgänglig mobilt liksom att det möjliggör dokumentation mobilt. Till exempel foton med position och kommentarer till åtgärden.

Powel Energy Management AB
Isafjordsgatan 22A
164 40 Kista
E-post: info@powel.se
Tel: +46 36 34 49 00
www.powel.se

www.powel.se

Publicerad: 03 februari, 2016