Minesto utvecklar nästa generations marina energikraftverk

Företagspresentation

Minesto har utvecklat Deep Green, en teknik för att kostnadseffektivt utvinna energi ur långsamma tidvatten- och havsströmmar.
Minesto har utvecklat Deep Green, en teknik för att kostnadseffektivt utvinna energi ur långsamma tidvatten- och havsströmmar.
Det svenska miljöteknikföretaget Minesto har utvecklat Deep Green, en patenterad teknik för att kostnadseffektivt utvinna energi ur långsamma tidvatten- och havsströmmar. Tekniken banar väg för en ny generation marin energi och testas för närvarande i Storbritannien.

Deep Green föddes på Saabs utvecklingsavdelning för att sedan gå via Chalmers Entreprenörsskola innan bolagisering 2007. Tekniken består av turbiner som monteras på havsbotten i områden där enorma mängder vatten transporteras via tidvatten och havsströmmar. Deep Greens turbiner accelererar vattenhastigheten med uppemot tio gånger, vilket möjliggör elproduktion till en kostnad som konkurrerar med traditionella energikällor.
– En av de främsta fördelarna med energi från tidvatten och havsströmmar är att den är förutsägbar, en av de stora utmaningarna för andra förnybara energikällor. Deep Green utökar den samlade potentialen för marin energi och öppnar upp helt nya möjligheter för förnybar energiproduktion, inte minst i länder som saknar förutsättningar för t.ex. sol- och vindenergi, säger Anders Jansson, vd på Minesto.

Stort intresse för marin energi
Deep Green har testats på Nordirland i tre år. För närvarande anlägger Minesto även företagets första kommersiella tidvattenskraftpark med en kapacitet på 10 MW i Wales. 2017 påbörjas installationsarbetet och 2019 står parken klar. Redan 2018 räknar Minesto med att kunna börja producera el till slutkonsumenter.
– Energibolagens intresse av att kunna erbjuda marin energi till sina kunder är mycket högt. Många har efterlyst en förnybar energiform som inte är intermittent och därmed kan förutses på ett annat sätt än exempelvis solenergi eller vindkraft. Eftersom Deep Green utvinner energi även från tidvatten och långsamma vattenströmmar så har tekniken en betydligt mer omfattande potential jämfört med andra marina energitekniker, då det finns betydligt fler områden med långsamma strömmar än snabba strömmar, säger Anders Jansson.
– Vi har för närvarande initierat samarbeten med bland andra Chile och USA samtidigt som vi påbörjat dialoger i Japan och Taiwan. Nuvarande fokus är att säkerställa en pipeline med projekt parallellt med att utveckla produktens prestanda, utvärdera olika materialval och ytbehandlingsalternativ som kan öka dess robusthet. Intresset för tekniken är stort, i somliga länder kan Deep Green stå för uppemot hälften av landets samlade energibehov, säger Anders Jansson.

Minesto
Minesto grundades 2007. Företaget har ett dotterbolag i Storbritannien och huvudkontor i Göteborg med totalt ett fyrtiotal medarbetare. Minestos patenterade vattenkraftverk Deep Green möjliggör energiutvinning ur havets vattenströmmar. I november 2015 börsnoterades Minesto på First North.
www.minesto.com

www.minesto.com
Publicerad: 03 februari, 2016