Lysande framtid inom solenergi

Företagspresentation

Studenten Daniel Linde rekommenderar varmt utbildningen i solenergi.
Studenten Daniel Linde rekommenderar varmt utbildningen i solenergi.
Master- och magisterprogrammen i solenergiteknik på Högskolan Dalarna är mer välkända utomlands än i Sverige. Den svenska marknaden växer kraftigt och arbetsmarknaden för solenergiexperter ser lovande ut.

Daniel Linde är en av studenterna på den populära utbildningen i solenergiteknik. Han är högskoleingenjör med inriktning på energiteknik och förnybar energi.
– När jag hittade utbildningen i Dalarna kände jag direkt att den var klockren. Solenergi ligger verkligen i tiden och det är mitt stora intresse. Arbetsmarknaden ser ljus ut tack vare den snabba utvecklingen. Ännu har jag inte bestämt exakt vad jag vill göra efter examen, kanske vill jag jobba som konsult eller med försäljning inom fastighetssektorn.
På frågan om Daniel Linde kan rekommendera utbildningen, svarar han:
– Självklart, jag har redan berättat om programmet för många gamla studiekamrater. Det är en väldigt bra påbyggnad på min energiingenjörsexamen och en naturlig väg om man är intresserad av solenergi.

Chris Bales är docent i energi och miljöteknik vid Högskolan Dalarna.
Chris Bales är docent i energi och miljöteknik vid Högskolan Dalarna.
Utbildningen känd utomlands
Bland magisterutbildningens femton elever är tio internationella studenter. På masterutbildningen finns igen svensk. Hur kommer det sig att så många internationella studenter har hittat utbildningen i Borlänge? Chris Bales, docent i energi och miljöteknik, berättar:
– Utbildningen är på engelska och startade i liten skala för 16 år sedan. Det var den enda utbildningen i världen som fokuserade enbart på solenergi, andra utbildningar handlade om förnybar energi varav solenergi var en liten del. Med tiden har ryktet om utbildningen spridits genom tidigare studenter.
– Nu är det dags för svenska studenter att upptäcka utbildningen med tanke på den svenska solenergimarknadens snabba utveckling. Högskolan Dalarna har relationer med många företag och ser att behovet av arbetskraft kommer att öka framöver, säger Chris Bales.

Eftersökt forskningspartner
På Högskolan Dalarna sker även mycket forskning inom solenergi, fokus ligger på systemlösningar. Det handlar om tillämpad forskning, till exempel om hur solenergi används på bästa sätt i byggnader.
– Vi har kommit långt när det gäller solvärme, värmelagring och energieffektivisering i byggnader. Vi blir ofta inbjudna att delta i forskningsprojekt, vilket är ett bevis på att vi har ett gott rykte, berättar Chris Bales.

Solenergi vid Högskolan Dalarna
Utbildningen i solenergiteknik går att studera i ett eller två år. Den förbereder studenterna på att arbeta inom solenergibranschen eller forska. Undervisningen är på engelska.
Forskningen inom solenergi vid Högskolan Dalarna är inriktad mot systemlösningar. Solvärme, värmelagring, solelsystem och energieffektivisering är exempel på områden. Högskolan Dalarna har många kontakter med näringslivet, bland annat via projektet Testbädd solenergi som är en länk mellan forskning och kommersialisering.
www.du.se

www.du.se
Publicerad: 03 februari, 2016