Linköpings universitet bedriver hållbar energisystemsforskning

Företagspresentation

Bahram Moshfegh, professor och chef på avdelningen för energisystem.
Bahram Moshfegh, professor och chef på avdelningen för energisystem.
Avdelningen för Energisystem vid Linköpings universitet forskar inom huvudinriktningarna nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

Patrik Thollander, forskare på avdelningen för energisystem vid Linköpings universitet.
Patrik Thollander, forskare på avdelningen för energisystem vid Linköpings universitet.
– Industriforskningsgruppen forskar på drivkrafter för och hinder mot industriell energieffektivisering i svensk industri. Vi har analyserat faktorer som driver på och hindrar industrins energieffektivisering. En långsiktig energieffektiviseringsstrategi, minskade kostnader och en eldsjäl som driver på utvecklingen är ofta avgörande drivkrafter. Vilka hinder som uppstår varierar däremot beroende på bland annat bransch och ägarförhållanden, säger Patrik Thollander, docent på avdelningen för energisystem vid Linköpings universitet.

Forskning i Wahlbecks företagspark
Avdelningen för energisystem bedriver även forskning i samverkan med Sankt kors fastighets AB inom Wahlbecks Företagspark som kommer att döpas till Ebbepark, en innovativ ny stadsdel och ett Living lab för Linköpings universitet och kunskapsföretag. Här testar forskarna bland annat nya energisystemslösningar i samverkan med bland annat Tekniska Verken i Linköping. Den nya stadsdelen börjar byggas 2016 och byggnationen väntas pågå till 2022.
En tredjedel av Sveriges nuvarande byggnadsbestånd byggdes före 1945. Många av dessa byggnader är kulturmärkta.
– I ett forskningsprojekt analyserar vi energieffektiviseringsåtgärder för kulturmärkta byggnader i samverkan med Uppsala universitet, säger Bahram Moshfegh, professor och chef på avdelningen för energisystem på institutionen för industriell och ekonomisk utveckling.

Systembaserad forskning
Ett antal forskningsprojekt fokuseras kring renovering av miljonprogramsfastigheter i samverkan med fastighetsbolag och energiföretag i bland annat Linköping, Gävle och Örebro.
– Vår forskning baseras på ett systemtänkande som ska bidra till ökad förståelsen av sambanden mellan energianvändning och energitillförsel inom alla samhällssektorer vilket är av avgörande betydelse för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår ambition är att göra Energisystem vid LiU till en arena för nya tekniska och samhälleliga systemlösningar, innovationer i samverkan med näringsliv och offentliga och privata sektorer för att väsentligt minska energianvändning och miljöpåverkan i linje med EUs klimatmål, säger Bahram Moshfegh.

Avdelningen för Energisystem vid Linköpings universitet
Avdelningen för Energisystem vid Linköpings universitet analyserar energisystem som präglas av systemtänkande, helhetssyn och långsiktighet, främjande av resurshushållning och minskad miljöpåverkan.
www.iei.liu.se/energi

www.iei.liu.se/energi
Publicerad: 03 februari, 2016