Infratek växer snabbt på svensk marknad

Företagspresentation

Lars Bangen, vd för Infratek.
Lars Bangen, vd för Infratek.
Infratek har under senare år konsoliderat sina goda affärer i Sverige. Efter ett nytt miljardkontrakt med E.ON stärker företaget sitt grepp ytterligare och man söker mer än 100 nya medarbetare.

Nyligen blev det klart att Infratek vunnit upphandlingen av ett fyraårigt kontrakt för underhåll och drift av E.ONs infrastruktur för elnät i Stockholm och Östra Småland. Infratek har även fått garanterade projektvolymer i flera av E.ONs geografiska nätområden runt om i Sverige. Avtalet innehåller en option om förlängning av kontraktet på två år.
– Vi befinner oss i en stark tillväxtfas och är naturligtvis mycket glada över att få förtroendet för att ansvara för detta omfattande och viktiga arbete. Det innebär att vi växer oss ännu starkare på den svenska marknaden och får en än mer ledande roll, säger vd Lars Bangen.
Utöver närvaro och satsning på mindre tätorter är Stockholm, Malmö, Göteborg, Västerås, Eksjö och Karlstad några av de större städer där Infratek nu etablerar nya kontor eller utökar redan befintliga.

Foto: Infratek
Foto: Infratek
Många yrkeskategorier
Företaget genomför nu en kraftfull rekrytering för att tillgodose sitt behov av kompetens. Projektledare, montörer, beredare, distributionselektriker och högskoleingenjörer är några av de yrkeskategorier som behövs. Det finns ett gediget introduktionsprogram för alla nyanställda, som omfattar allt från utbildning om det konkreta arbetet på Infratek till vilken roll Infratek har i samhället och bolagets strategier, värden och affärsidé. Tjänsterna tillsätts löpande och Infratek letar efter personer som har hög kompetens, men också en positiv inställning och som vill bidra till att skapa nöjda kunder och värde för företaget.
– Det finns stora karriärmöjligheter, både för våra medarbetare ute på fältet och på kontoren. Vi söker drivna, ambitiösa personer, med teamkänsla och även förmåga att arbeta självständigt. Tack vare att vi är ett väletablerat och växande företag finns goda möjligheter till kompetensutveckling och att pröva på olika roller inom företaget. Det gäller såväl personer med begränsad erfarenhet, som kan få mycket stöd att lära sig arbetet på fältet, och dem med mångårig branschvana, säger Lars Bangen.

Ledande aktör
Infratek, med huvudkontor i Oslo, har verksamhet i Norge, Sverige och Finland. Från att ha varit en teknisk avdelning inom den norska energikoncernen Hafslund avknoppades Infratek 2007 och noterades på Oslobörsen. Två år senare förvärvade företaget Fortums entreprenadverksamhet i Sverige, Norge och Finland och idag är bolaget en av de ledande aktörerna inom den expansiva nordiska elnätsmarknaden.
Företaget är specialiserat på tjänster inom byggnation, drift och underhåll av samhällskritisk infrastruktur, exempelvis el, järnväg och belysning. Mer än två miljoner slutkunder är beroende av företagets tjänster varje dag. Verksamheten riktar sig mot den professionella marknaden och bland kunderna finns stora företag och organisationer, såväl privata som offentliga.
– Sedan i fjol ägs vi till etthundra procent av Tritonfonderna och vi ser att vårt starka ägarskap har resulterat i ett mycket konkurrenskraftigt företag. Tack vare att vi är verksamma i tre länder står vi på flera ben och är mycket robusta. Norden är vår hemmamarknad och vi har en mycket stark lokal närvaro och position i alla tre länder, i synnerhet i befolkningstäta områden runt Stockholm, Göteborg, Oslo och Helsingfors, berättar Lars Bangen.
Eftersom den nordiska kritiska infrastrukturen har stora behov av såväl utbyggnad som underhåll ser Lars Bangen goda möjligheter för Infratek att fortsätta sin kraftiga expansion. Flera stora investeringar inom el, energi och järnväg planeras i såväl Sverige som Norge och Finland och företaget lägger löpande anbud i stora upphandlingar.
– Vi har lång branscherfarenhet och känner våra kunder. Vår målsättning är att fortsätta att växa, såväl organiskt som genom systematisk uppbyggnad och strukturella förändringar. Det ger spännande karriärmöjligheter för såväl befintliga som nya medarbetare.

Infratek
Infratek är en ledande nordisk koncern inom bygg, drift och underhåll av kritisk infrastruktur. Företaget levererar ett brett spektrum av tjänster inom strömförsörjning, järnvägssystem och belysning. Genom organisk tillväxt och strukturella förändringar expanderar Infratek nu kraftigt och stärker sin position på den nordiska marknaden. Idag har företaget cirka 1 350 medarbetare, men rekryterar löpande för att säkra sin kompetensförsörjning.
www.infratek.se

www.infratek.se
Publicerad: 03 februari, 2016