Comsel System pionjär inom smarta ellösningar

Företagspresentation

comsel_devices

Självklart är att alla nya smarta energimätare och IoT-produkter kommunicerar med IPv6 – men vad behövs utöver det? Comsel System levererar lösningar för morgondagens krav på energieffektivitet, tillgänglighet och uppkoppling med produkterna Corona, Zodiac och Neuron.

Internet of Things (IoT) diskuteras flitigt idag, inte minst inom smarta elmätare. Kommer min nya elmätare att kunna kommunicera med min termostat, värmepump, solpanel, webbtjänster och utbyta information som gör att jag alltid använder energi så smart, effektivt och miljövänligt som möjligt?
– Datamängderna ökar enormt snabbt. Därför krävs produkter som kan tillvarata relevant information i realtid. Utvecklingen drivs inte minst av den ökade tillgången på förnybar energi, berättar Kristian Heimonen, grundare och vd för Comsel System.
Comsels lösningar har från början byggt på användningen av öppna standarder för datanätverk. Comsel var först i Norden med att införa TCP/IP-protokollet och att använda GPRS- och bredbandskommunikation för mätvärdesinsamling. 2012 inleddes en ny epok i företagets historia då man påbörjade utveckling av helt nya produkter för nästa generations lösningar inom Smarta Mätare. Ledord är låg ägandekostnad som möjliggörs genom Comsels SaaS-tjänst Corona™, hög tillgänglighet tack vare Zodiac™ smart mätarterminal samt skalbarhet genom Comsels standardbaserade IoT-arkitektur Neuron™. I nästa generations smarta mätare ställs helt nya krav på förmågan att kunna hantera stora datavolymer, Big Data, med hög datakvalitet.
– Comsels nya lösningar bygger på en ny modern, standardiserad, säker och framförallt kostnadseffektiv arkitektur som gynnar såväl slutkunderna som elnätsföretagen, elhandlare och energitjänstemarknaden, säger Kristian Heimonen.

Kristian Heimonen, grundare och vd för Comsel System.
Kristian Heimonen, grundare och vd för Comsel System.
Funktionskrav på elmätare
Sedan 2009 måste elnätsföretagen registrera mätvärden vid varje månadsskifte, vilket kräver mätsystem med funktion för fjärravläsning. Sedan oktober 2012 kan elkunder med avtal som kräver timmätning, få sin elförbrukning mätt per timme utan merkostnad. Energimarknadsinspektionen har tagit fram nya rekommendationer, för att ge konsumenten ännu bättre verktyg för ökad kontroll över sin elförbrukning. Bland annat måste mätaren nu utrustas med ett öppet, standardiserat gränssnitt som levererar nära realtidsvärden på effekt och mätarställning, och i förekommande fall produktion, exempelvis från egna solpaneler.
Även andra förslag skall underlätta för kunderna att svara på marknadens prissignaler. Vidare har man tittat på funktioner som ska främja en tillförlitlig och effektiv nätdrift, minskad energianvändning och ökad integration av lokal produktion. Comsels mätare utrustas med både trådlös och trådburen uppkoppling mot slutkundens nätverk.
– Hittills har elmätarens huvuduppgift främst varit att leverera mätdata för fakturering åt nätbolaget. Comsels nya mätare blir aktiva komponenter i slutkundens smarta hem samt i sakernas Internet, förklarar Kristian Heimonen.
Detta kräver att helt öppna standardiserade nätverksprotokoll används, i stället för elbranschens egna proprietära eller kostnadsbelagda branschspecifika protokoll. Som grund för framtidens IoT står IPv6 som möjliggör direkt kommunikation mellan allt från resursfattiga batteridrivna sensorer till elmätare och molntjänster. För meningsfullt utbyte av information i sakernas Internet krävs dock utöver IPv6, som endast erbjuder transport av rådata, standardiserade protokoll ända upp till applikationsnivå. Först då kan kommunikation machine-to-machine mellan olika tillverkares produkter och tjänster möjliggöras.
– Comsel jobbar för att öppna upp en helt ny marknad för innovation där tredjepartsutvecklare kan bygga applikationer och produkter kring energiuppföljning, last- och komfortstyrning och så vidare, tack vare öppen tillgång till realtidsdata från exempelvis el-, värme- och vattenmätare, säger han.

Corona lanseras
Under det första kvartalet 2016 lanserar Comsel System Sweden sin SaaS-tjänst Corona™ för den svenska marknaden. Corona™ möjliggör morgondagens kostnadseffektiva IoT-energitjänster för såväl små som stora nätkoncessionsinnehavare, som nu kan erbjuda sina kunder och samarbetspartners helt nya verktyg och mervärden. Denna nya tjänst kan även tillämpas på Comsels tidigare levererade och installerade mätpunkter, som därigenom får förlängd livstid.
Kristian Heimonen ser energibranschen som en viktig del när grunden läggs för smarta städer, där såväl smarta elmätare och smarta elnät utgör vitala hörnstenar. Här är Sverige på många sätt ett föregångsland.
– Det är med stor tillförsikt och intresse vi följer energibranschens utveckling. Vi ser fram emot att erbjuda marknaden standardiserade produkter och lösningar för smart mätning och att bjuda in partners och kunder för att höra om deras behov och förväntningar och för att diskutera vilka möjligheter användningen av IPv6 och IoT tillför energibranschen.

Comsel System
Comsel System grundades i Finland 1989 och har sitt ursprung i elinstallationsbranschen. Företaget etablerade sig inom datanätverk och kommunikation i Sverige 1996. Denna bakgrund ledde in bolaget på egen utveckling av kommunikationsprodukter inom det som idag kallas the Internet of Things, IoT, med fokus på produktutveckling av lösningar inom fjärravläsning för energibranschen, s.k. Smarta Mätare. Comsel System har levererat mer än 1 miljon TCP/IP-baserade mätpunkter till den nordiska marknaden.
www.comsel.se

www.comsel.se
Publicerad: 03 februari, 2016