Viktigt internationellt energi- och klimatarbete

Text: Christina B. Winroth, Foto: Energimyndigheten

Mattias Eriksson, chef för Energimyndighetens tillväxtavdelning.
Mattias Eriksson, chef för Energimyndighetens tillväxtavdelning.
Sveriges står för mindre än 0,2 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.
– Menar vi allvar med klimatpolitiken måste vi även agera utanför våra gränser och hjälpa de länder som fortfarande har höga utsläpp och behöver arbeta för att minska dem, framhåller Mattias Eriksson, chef för Energimyndighetens tillväxtavdelning.

För att förbättra förutsättningarna för att tvågradersmålet ska nås, behöver Sverige komplettera nationella åtgärder med internationella insatser. Det multilaterala klimatinitiativet Transformative Carbon Asset Facility (TCAF), som lanserades vid klimatmötet i Paris, är ett exempel på detta engagemang.
– TCAF syftar till att stödja pilotprogram i utvecklings- och medelinkomstländer för att främja energiomställning och storskaliga utsläppsminskningar. Projektets fokus är att skapa mätbar och varaktig klimatnytta, även efter det att stödet från TCAF fasats ut. TCAF är en naturlig fortsättning på ett annat internationellt initiativ Partnership For Market Readiness (PMR). PMR ger länder support att förbereda och genomföra styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser, berättar Mattias Eriksson.
Energimyndigheten har också under flera år engagerat sig i Kyotoprotokollets så kallade projektbaserade mekanismer, främst Clean Development Mechanism (CDM) som inneburit betydande minskningar av utsläppen i utvecklingsländer.
– Sedan en tid tillbaka går vi inte in i nya CDM-projekt utan kommer i stället att engagera oss i det internationella arbete som påbörjas under 2016 med att omsätta texterna i Parisavtalet (COP 21), om exempelvis klimatfinansiering, till praktisk handling, nämner Mattias Eriksson.
För att lyckas med ambitionerna i klimatavtalet är energifrågorna och omställning av energisystemen en nyckelfråga för samtliga länder på väg mot ett lågkolsamhälle. Energiomställningen har en nyckelroll i nuvarande och framtida klimatarbete, vilket skapar goda förutsättningar för svenska energi- och miljöteknikbolag att växa på exportmarknaden.
– Utmaningen är att många bolag är små och därför behöver nya samarbetsformer på exportplanet utvecklas. På det området kommer regeringens nya exportstrategi att kunna bidra på ett bra sätt. Rätt hanterat kan export av energilösningar inte bara leda till klimatförbättringar utan även bli en positiv faktor i svensk ekonomi, avslutar Mattias Eriksson.

Publicerad: 03 februari, 2016