”Värmepumpar – del av lösningen på klimatproblematiken”

Text: Anette Bodinger, Foto: NIBE Energy Systems

Kjell Ekermo, affärsområdeschef för NIBE Energy Systems.
Kjell Ekermo, affärsområdeschef för NIBE Energy Systems.
– Vid det senaste klimatmötet i Paris talade alla om att världen och Europa måste öka sin användning av förnyelsebar energi. I Sverige har vi kommit en bra bit på den resan, konstaterar Kjell Ekermo, affärsområdeschef för NIBE Energy Systems.

Sverige är det land inom EU som har den högsta andelen förnyelsebar energi av den totala energikonsumtionen. En bidragande orsak är den stora användningen av värmepumpar. Kjell Ekermo har med sina 18 år i branschen följt utvecklingen på nära håll.
– När man ser hur långt Sverige har kommit som nation blir jag än mer övertygad om att värmepumpar är lösningen på den del av klimatproblematiken som är kopplad till uppvärmning. Du använder lagrad solenergi i marken eller i luften för att värma och kyla helt miljövänligt, den enda löpande kostnaden är driften av kompressorn och cirkulationspumpar. Genom att använda en ren el blir hela värmepumpskonceptet 100 procent rent, då inga växthusgaser släpps ut i atmosfären.
Kjell Ekermo menar att Sverige nu har en viktig uppgift att sprida budskapet och den kunskap och erfarenhet som byggts upp under flera decennier.
– Svensk teknologi har stor potential ute i världen, vi måste värna om kompetensen och använda den för att hjälpa andra länder bli mer miljövänliga.

Motkrafter
Uppgiften är dock inte helt lätt. De främsta fienderna är förlegad teknologi och de som företräder denna.
– Då talar jag om alla som använder fossila bränslen för uppvärmning, trots att de är medvetna om utsläppen av koldioxid i atmosfären. Världens förbränning av gas och olja släpper ut ofattbart stora mängder koldioxid per år. Trots detta faktum är gas och olja de energialternativ som dominerar stora delar av Europas uppvärmningsmarknad.
Ett ljus i mörkret är att intresset för fossil­energifri uppvärmning, och därmed för värmepumpslösningar, ökar.
– Jag upplever att alla är intresserade av detta. Nu är den stora uppgiften att få övriga världen att gå från ord till handling.
Om tio år hoppas Kjell Ekermo att Europa har blivit mer miljövänligt och att uppvärmningen domineras av produkter som använder förnyelsebar energi.
– Värmepumpar har en självklar plats i framtidens energilösningar. Jag är hundra procent övertygad om teknologins fördelar i den värld vi lever i just nu. Värmepumpar som tar vara på solenergin som finns i luft och mark är en miljösmart lösning som gynnar både dagens invånare och kommande generationer.

Publicerad: 03 februari, 2016