Smarta nät förändrar energibranschen

Text: Sandra Ahlqvist, Foto: Pixprovider AB

Axel Hjärne, koncernchef på Eltel.
Axel Hjärne, koncernchef på Eltel.
Utvecklingen leder till allt mer miljövänlig, distribuerad energiproduktion som är baserad på förnybara energikällor, men ändrad produktion förutsätter nya arbetssätt för hela energibranschen.

Energiproduktionen runt om i världen har historiskt byggt på en centraliserad och förutsägbar tillverkning med få variationer, men allt eftersom smarta nät blir mer utbredda hamnar branschen i en betydligt mer dynamisk situation där en mängd olika energislag står för produktionen.
– Hela systemet har satts på prov under den här processen och vi står inför än fler förändringar framöver. Dessutom tillkommer den aktuella frågeställningen kring hur konsumenterna ska kunna påverka sin egen konsumtion och sitt köpbeteende. Dessa nya utmaningar kräver ett nytt synsätt och nya metoder för att distribuera energi, konstaterar Axel Hjärne, koncernchef på Eltel.

Lokalt producerad energi
Hjärne menar att produktionen i framtiden kommer att ske lokalt i stor utsträckning och anger Tyskland som exempel på ett land där utvecklingen redan går åt det hållet. Han betonar att det dock ännu finns omfattande skillnader mellan länder vad gäller etableringen av smarta nät.
– Finland och Sverige är föregångsländer i den här förändringen, vilket bland annat exemplifieras av de närapå tre och en halv miljon elmätare som Eltel har installerat i flera av de nordiska länderna. Än fler är dessutom på gång, men det är ett fortsatt stort steg från industrins traditionella tillvägagångssätt. I stället för att ha ett enda stort kraftverk kommer vi kanske att utgå från till exempel den lokala vindparken på Värmdö eller solenergipaneler på taken utanför Enköping och varje konsument kommer själv att kunna avgöra hur och när han eller hon konsumerar energi för att dra nytta av förmånligast tariff samt vilken typ av energi det rör sig om. Ibland kommer konsumenten till och med bli producent och sälja el under delar av dagen. Det här kräver helt nya saker av nätägarna.

Förträffligt för nätägarna
Elmätarna Hjärne nämner är ett kraftfullt verktyg för konsumenterna men skapar även stora möjligheter för nätägarna att kunna identifiera störningar eller avbrott i nätet. Digitaliseringen medför att styrningen av nätet i allt större utsträckning kan ske via it och telekom, något som förenklar arbetsgången för energiaktörerna.
– I nuläget formas ett samhälle där kommande generationer ser den här ”nya” typen av energiproduktion som naturlig och därmed kan vara drivande för att använda smarta nät som lösningar även inom andra områden som klimatproblem och logistikhantering.
Hjärne framhåller att en hållbar utveckling ligger till grund för Eltels verksamhet i hela Europa och att den erfarenhet som finns samlad inom företaget varje dag tillvaratas för att delas med andra länder och aktörer med syfte att underbygga utvecklingen.
– Det finns en hel del hinder för aktörerna inom energiindustrin. Det mest grundläggande är naturligtvis den initiala investeringen och strukturen på den, men tittar man åter på exemplet elmätare är det en effektiv lösning för både konsument och samhälle som i förlängningen faktiskt blir en konkret besparing.

Är regelverken aktuella?
En annan utmaning menar Hjärne är att de regulatoriska kraven ibland inte hinner med. Olika länder har olika riktlinjer för hur tariffer sätts och för hur olika producenter av energi samt nätägare premieras. Ofta är reglerna inte tillräckligt proaktiva och det kan sätta käppar i hjulet för industrins goda avsikter.
– Generellt sett är europeiska konsumenter medvetna om behovet av att revidera energikonsumtionen och det leder till en vilja att förändra. Mottagandet av smarta lösningar är överväldigande positivt och många – både konsumenter, företag och myndigheter – är villiga att göra uppoffringar på bekostnad av till exempel bekvämlighet. Det är till stor del en konsumentdriven förändring av branschen som sker långt snabbare än vad som hade varit fallet annars, men det medför som sagt också att regelverken ibland inte hänger med.
Det finns dock en hel del möjligheter för de aktörer som vågar ligga i framkant inom området. Förutom olika typer av skattesubventioner finns det färsk forskning som visar att övergången till smarta nät innebär en avsevärd sänkning av kostnaden för att driva näten.
– Det finns ett business case i smarta nät och även om vi inte kommer att lyckas uppnå EU:s målsättning om 200 miljoner uppkopplade elmätare till år 2020 så finns en tydlig ambitionsnivå om att så ändå ska bli fallet. Det är en positiv och spännande utveckling, avslutar Axel Hjärne.

Publicerad: 03 februari, 2016