Rakel – robust talkommunikation vid kris

Text: Anette Bodinger, Foto: Tomas Arlemo

Michaela Stenman, förvaltningsledare för elberedskap och säkerhet vid Svenska kraftnät.
Michaela Stenman, förvaltningsledare för elberedskap och säkerhet vid Svenska kraftnät.
Svenska kraftnät har tagit fram nationella riktlinjer för hur samverkan i Rakel inom elförsörjning ska gå till. Syftet är att ge aktörer inom elnät, elproduktion och elhandel ett bra hjälpmedel i händelse av kris.

Syftet med riktlinjerna är att underlätta ledning och samverkan och att säkerställa effektiv kommunikation även under svåra påfrestningar och i kriser.
– Tyvärr uppstår ibland situationer där ordinarie talkommunikation slås ut eller inte räcker till. Vi arbetar kontinuerligt för att säkra talkommunikationen hos våra aktörer inom elförsörjningen, säger Michaela Stenman, förvaltningsledare för elberedskap och säkerhet vid Svenska kraftnät.
Rakelnätet är byggt för att klara svåra situationer. De senaste årens höststormar har gjort att många aktörer inom elbranschen fått lära sig vikten av en fungerande talkommunikation den hårda vägen. Ett exempel är Skellefteå Kraft som i november 2013 drabbades hårt av stormen Hilde. Vid den tiden hade bolaget inte Rakel i den egna organisationen. Däremot visste man att Svenska kraftnät hade Rakelmobiler i beredskapsförråd för utlåning.

God beredskap
Eftersom den ordinarie talkommunikationen var utslagen fick bolaget låna Rakelmobiler.
Svenska kraftnät såg också till att bolaget fick nödvändig användarinformation genom sina operatörer från frivilliga radioorganisationen på plats.
– På Skellefteå Kraft kunde man konstatera att Rakel verkligen fungerade när all annan talkommunikation låg nere. En praktisk erfarenhet som ledde till att de idag har infört Rakel i den egna verksamheten, berättar Michaela Stenman.
Svenska kraftnäts ambition är att alla branschaktörer, så långt det är möjligt, ska ha och använda Rakel i sin verksamhet. Dit är det en bit kvar men enligt Michaela Stenman är beredskapen god.
– Till dags dato har 79 olika aktörer inom sektorn implementerat Rakel. Det, i kombination med att vi har Rakel i beredskapsförråd, ett väldigt gott samarbete och en välvilja överlag att hjälpa till vid regionala störningar, gör att jag vågar säga att vi har en god beredskap. Inom fem år hoppas jag att vi nått ut till alla berörda aktörer och bistått dem i arbetet med att implementera Rakel i sina verksamheter.

Publicerad: 03 februari, 2016