RAKEL är en viktig tillgång i dagligt arbete

Text: Annika Wihlborg

Foto: Celab
Foto: Celab
Rakelnätet är en exceptionell kommunikationsväg för energibranschen, både till vardags och vid kriser. RAKEL erbjuder en svårslagen pålitlighet, tillgänglighet och täckning även i det dagliga arbetet. De funktioner som ingår i systemet ökar tryggheten, säkrar arbetsmiljön och underlättar planeringen av energibolagens fältarbete.

Många energibolag väljer en RAKEL-lösning, inte minst eftersom de ställer höga krav på täckningen. Dataöverföringen i RAKEL tillåter en organisation att nyttja applikationer och exempelvis ta emot driftinformation. Med inbyggd GPS identifieras i realtid var samtliga medarbetare ute på fältet befinner sig, säger Joakim Forsberg på Celab.
Han menar att RAKEL är ett tillräckligt genomtänkt, robust och kraftfullt verktyg för att kunna effektivisera, öka tryggheten och tillgängligheten i vardagen. Rakelmobilerna tål vatten och kan tappas i marken utan att gå sönder, vilket gör dem lämpade för krävande fältarbete.
– På Rakelmobiler finns en larmknapp vars larmförfarande kan programmeras och kopplas till SOS Alarm, arbetsledning eller någon annan förvald mottagare. Sammantaget är RAKEL ett fantastiskt mångsidigt system som energibolag bör betrakta som en viktig tillgång i sitt dagliga arbete, säger Joakim Forsberg.

Publicerad: 03 februari, 2016