Paradigmskifte från storskaligt till småskaligt energisystem

Text: Anette Bodinger, Foto: Jon Alexandersson

Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi.
Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi.
– Det pågår ett paradigmskifte där energisystemet går från ett storskaligt till ett mer småskaligt system. En av branschens stora utmaningar är att utveckla en effektiv infrastruktur för framtidens energi­försörjning, säger Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi.

Pernilla Winnhed är sedan i våras ny vd för Svensk Energi.
– Det är ett jättespännande jobb och roligt att få vara med i branschen i en tid när elsystemet och marknaden står inför stora förändringar både nationellt och i Europa och då energipolitiken ligger högt upp på samhälls­agendan.
De största utmaningarna för branschen just nu anser hon vara de nya förutsättningar som blir resultatet av det pågående skiftet inom energi­systemet.
– Vi går in i en period där allt kommer att vara föränderligt och ske snabbt, och det i en bransch som är van att göra investeringar över väldigt långa tidsperioder. Här ser vi nu något annat som växer upp, inte lika storskaligt och inte heller lika långsiktigt.
En utmaning i sig är att få dessa båda världar att fungera ihop.
– Under en övergångsperiod kommer det att finnas två olika spelplaner att vara på samtidigt. Vi har dels den befintliga, uppbyggda strukturen som vi ska skörda nyttan av för ganska lång tid framöver, dels den nya småskaliga strukturen som nu byggs upp och blir allt större. Svårigheten är att få dessa två system att fungera ihop på ett smidigt sätt.

Efterlyser handling
En brännande fråga för Svensk Energi just nu är att myndigheterna får till stånd snabba och effektiva tillståndsprocesser samt ekonomiska incitament för investeringar i ny energiproduktion och elnät.
– Om vi bara fortsätter med att investera i väderberoende energislag tappar vi försörjningssäkerheten i systemet. Just här och nu finns inget stort investeringsbehov, men på några års sikt när kärnkraften börjar fasas ut, blir det nödvändigt att få in mer kapacitet i marknaden de timmar då solen inte skiner eller vinden inte blåser. Idag finns inga incitament för att göra sådana investeringar, vilket kan bli ett problem om man inte kommer till rätta med det.
Pernilla Winnhed tycker sig visserligen se en förståelse för problematiken från politiskt håll, men framhåller att goda intentioner även måste omsättas i praktiken.
– Min förhoppning är att Energikommissionen tar sitt ansvar och presenterar en lösning framöver – det behöver vidtas åtgärder.

Publicerad: 03 februari, 2016