Leveranssäkerhet – stor utmaning i framtidens energisystem

Text: Anette Bodinger, Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Energiminister Ibrahim Baylan.
Energiminister Ibrahim Baylan.
– Morgondagens energiförsörjning kräver lösningar som ger en trygg, marknadskraftig och klimatanpassad tillgång till el. Andelen väderberoende energiproduktion kommer att öka, därför är leveranssäkerheten en av de stora utmaningarna, säger Ibrahim Baylan, energiminister.

Regeringen tillsatte i våras en parlamentarisk kommission som ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050. Uppdraget är att skapa underlag till en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på tiden år 2025 och framåt. Energikommissionens arbete leds av energiminister Ibrahim Baylan.
– Förutsättningarna för energiförsörjningen har förändrats, såväl internationellt som i Sverige. Framtidens energisystem innebär betydligt mer småskalig elproduktion, med stora delar väderberoende produktion och aktivare kunder. För att förstå och kunna ta ställning till dessa nya förutsättningar behövs mer kunskap. Det finns också behov av att förstå hur energisystemet behöver anpassas när befintliga kärnkraftreaktorer börjar fasas ut.
En stor utmaning för framtiden, menar Ibrahim Baylan, är att trygga leveranssäkerheten i ett energisystem där andelen vind- och solenergi blir allt större.
– Det jag ser framför mig, i den utveckling vi har just nu, är att klimatsmart och miljövänlig energiproduktion blir allt billigare. Då blir det också lättare att leverera miljösmart el till konkurrenskraftiga priser. Brasklappen är att denna energiproduktion är väderberoende. Därför är leveranssäkerheten kanske den stora nöten att knäcka när vi blickar några årtionden framåt.

Del av lösningen
Europa står inför stora utmaningar på energisidan för att gå en fossilfri framtid till mötes. Här menar Baylan att Sverige har goda förutsättningar för att vara ett av de länder som visar att lösningen på energiutmaningen och klimatfrågan inte är en börda.
– En stor fördel är att Sverige har tillgång till storskalig vattenkraft. Ett energislag som kan regleras ganska snabbt, är lagringsbart i stora mängder, förnybart och dessutom relativt billigt jämfört med många andra energislag. Det andra som gör att vi har väldigt goda förutsättningar är att vi har flera företag som är i framkant när det gäller smarta överföringsnät. Vi har också företag som ligger långt framme inom utvecklingen av lagringskapacitet, i form av bland annat banbrytande batteriteknik och vätgaslagring.
De goda förutsättningarna finns där, men det saknas det en långsiktig plan för Sveriges framtida energisystem.
– I den förra regeringens plan som lades fram för snart sex år sedan förutsatte man att det skulle byggas tio nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Även om teknologin fungerar tror jag att det av ekonomiska skäl blir ett allt mer osannolikt scenario.

Brådskande
Om drygt ett år ska Energikommissionen lägga fram sin syn på hur Sveriges framtida energibehov ska lösas.
– Det börjar bli bråttom. Vi har under den gångna hösten fått besked om att kärnkrafts­ägarna ska fasa ut fyra av Sveriges tio nuvarande kärnkraftsreaktorer till år 2020. Nu är det allvar, vi kan inte fortsätta käbbla som vi har gjort i 40 år om kärnkraftens vara eller icke vara. Min förhoppning är att vi ska kunna komma överens över blockgränserna och hitta en långsiktig riktning för den svenska energipolitiken så att vi kan garantera hushåll och industrier el till konkurrenskraftiga priser, fastslår Ibrahim Baylan.

Publicerad: 03 februari, 2016