Framtidens förnybara energilösningar utvecklas i Vasa

Text: Annika Wihlborg

VASEK. Vaasan energiaklusterin yritykset edustettuina.

Vasa betraktas ofta som Finlands energihuvudstad. I Nordens största energikluster EnergyVaasa ingår 140 energiföretag, varav flera är globala marknadsledare i sin bransch. Vasas energiföretag omsätter årligen 4,4 miljarder euro och sysselsätter tillsammans 11 000 medarbetare.

EnergyVaasa energikluster expanderar kontinuerligt. De senaste sju åren har våra medlemsföretag tredubblat sina FoU- investeringar. Dessutom har 2 000 nya medarbetare anställts. Energi- och miljöteknologi har utvecklats till det nya loket för Finlands export. I Vasaregionen samlas den kompetens och de resurser som krävs för att utveckla energitekniker som kan lösa den globala energiomställningen, säger Robert Olander, marknadschef på utvecklingsbolaget Merinova, som koordinerar samverkan och gemensamma aktiviteter inom ramen för Vaasa­Energy.

Ökad kompetens på Vasa EnergyWeek
EnergyVaasas 140 medlemsföretag har två huvudinriktningar: utveckling av tekniker för förnybar energiproduktion och ökad energieffektivitet. EnergyVaasa ingår i ett internationellt klusternätverk och arrangerar varje år den uppskattade mötesplatsen Vasa EnergyWeek, som i mars 2016 arrangeras för femte året i rad. Vasas energiföretag har hävdat sig mycket bra i den internationella konkurrensen, även i samband med globala lågkonjunkturer.
– En av våra framgångsfaktorer är en välfungerande triple helix, samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor fungerar bra, och vi har ett gemensamt mål att vara nummer ett i miljövänlig energiteknologi på den globala marknaden.
– Vasa stad är också en förebild för övriga Finland och Norden vad gäller miljövänliga energilösningar, här finns bland annat Finlands energisnålaste offentliga byggnader. Det bidrar till att befästa vår ställning som Finlands energihuvudstad, säger Robert Olander.

Publicerad: 03 februari, 2016