Energilagring – viktig pusselbit i framtidens energisystem

Text: Anette Bodinger, Foto: Energimyndigheten

Rémy Kolessar, chef för avdelningen för forskning och innovation på Energimyndigheten.
Rémy Kolessar, chef för avdelningen för forskning och innovation på Energimyndigheten.
– Förnybar teknik som för några år sedan var i stort behov av subventioner konkurrerar idag på lika villkor med andra energislag. Den resan har vi bara sett början av, säger Rémy Kolessar, chef för avdelningen för forskning och innovation på Energimyndigheten.

Rémy Kolessar konstaterar att det råder spännande tider inom energiområdet, både vad gäller forskning, framsteg och kommersialisering av nya tekniker.
– Solcellerna är ett exempel, de senaste årens snabba utveckling har lett till att priserna på solenergi minskar kraftigt. Därigenom skapas helt nya förutsättningar och möjligheter för energisystemet i stort.
Aktuella teman är också den pågående utvecklingen inom energilagring samt automatiseringen och digitaliseringen av energiområdet.
– Småskalig energiproduktion och nya möjligheter till att lagra energi, i kombination med ny teknik för att styra, reglera och optimera energiproduktionen kommer att ge en väldigt spännande utveckling. Det kan bland annat innebära helt nya möjligheter för att bygga, planera och driva elnätet. På sikt kan denna utveckling komma att ändra själva behovet av elnätet och energisystemet.

Transportsystem
Det som gör nya tekniker för energilagring extra spännande är att de har betydelse både för energi- och transportsystemet.
– Vi stödjer ett antal intressanta forskningsprojekt inom området. Ett aktuellt exempel är det demo-projekt Energimyndigheten haft tillsammans med Göteborgs stad och Volvo där vi har varit med och finansierat en elektrifierad busslinje. De tre demonstrationsbussarna som nu trafikerar Göteborg drivs av förnyelsebar el, är energieffektiva, tysta och helt emissionsfria.
Det intressanta är att projektet inte bara handlar om teknikutveckling och omställning av transportsystemet, utan även har minskade CO2-utsläpp och hållbar stadsutveckling som perspektiv.
– Eftersom bussarna har nollutsläpp och är ljudlösa ger det helt nya möjligheter att planera kollektivtrafiken i en stad, säger Rémy Kolessar.

Solenergi i ny förpackning
Ett annat spännande demoprojekt handlar om människa – produkt, kopplade till solenergi.
– Energimyndigheten har varit med och stöttat det svenska företaget Exeger som med hjälp av så kallade Grätzelsolceller, utvecklat böjbara väldigt tunna solceller som t.ex. kan sättas på baksidan på en läsplatta. Solcellerna kan också ge extra energi till exempelvis mobiltelefoner och sportarmband som då inte behöver laddas lika ofta.
Ytterligare ett projekt som stöttas av Energi­myndigheten är Sol Voltaics innovativa nanotrådsteknologi som kraftigt ökar verkningsgraden på solceller. Företaget satsar på att sprida den nya tekniken till en global marknad.
– Här har vi ett utmärkt exempel på hur forskningsbaserad kunskap kan ge nyttiga produkter som ingen förutsåg från början. Om projektet lyckas kan nanotrådar finnas på solceller över hela världen om några år, säger Rémy Kolessar.

Rätt väg
Vad gäller framtidens energisystem ser Rémy Kolessar två övergripande utmaningar.
– Den stora utmaningen är transportsystemet där vi globalt och även i Sverige fortfarande har ett stort fossilt beroende. Den andra stora utmaningen är att nå 100 procent förnybar produktion i energisystemet. Ett högt mål, men inte omöjligt. Teknik som för några år sedan var i stort behov av subventioner konkurrerar idag på lika villkor med andra energislag. Den utvecklingen har bara börjat.

Publicerad: 03 februari, 2016