Effektiviserar befintliga processer

Text: Annika Wihlborg

Erik Dahlquist, professor i energiteknik på Mälardalens högskola. Foto: Mälardalens högskola
Erik Dahlquist, professor i energiteknik på Mälardalens högskola. Foto: Mälardalens högskola
Mälardalens högskola bedriver ett antal forskningsprojekt med fokus på att öka andelen biobränsle och förnyelsebar energi samt att effektivisera befintliga processer. Här bedrivs bland annat forskning kring vattenrening med mikroalger och energismarta städer.

Emma Nehrenheim, lektor och forskare i miljöteknik på Mälardalens högskola. Foto: Mälardalens högskola
Emma Nehrenheim, lektor och forskare i miljöteknik på Mälardalens högskola. Foto: Mälardalens högskola
Sedan 2013 pågår EU-projektet Energismarta städer (Planning for energy efficient cities, PLEEC). Projektet utvecklar ett kraftfullt verktyg för europeiska städer i deras utveckling mot ett mer energieffektivt samhälle. Eskilstuna energi och miljö är koordinator för projektet, där även Eskilstuna kommun medverkar tillsammans med femton andra europeiska städer och organisationer.
– Forskningen i PLEEC bedrivs utifrån tre perspektiv: samhällsstrukturer, beteende och teknik. Mälardalens högskola leder teknikperspektivet. Vi analyserar energieffektiviseringsåtgärder utifrån ett stadsövergripande perspektiv och studerar bland annat vilka åtgärder som bidrar med största möjliga energieffektiviseringsnytta för en hel stad, säger Erik Dahlquist, professor i energiteknik på Mälardalens högskola.
– Jag ingår i ACWA-gruppen, en tvärvetenskaplig grupp inom ingenjörsvetenskaperna som forskar kring framtidens energi- och resurseffektiva vattenrening. Vi utvecklar och analyserar hållbara biologiska och fysio-kemiska reningsmetoder som renar vatten med multikomponentföroreningar. På en pilotanläggning för mikroalgsodling på Mälarenergi studerar vi hur mikroalger kan användas för att ta upp näringsämnen och spårämnen i avloppsvatten så de inte påverkar sjöar eller försvinner in i atmosfären som aggressiva klimatgaser, säger Emma Nehrenheim, lektor och forskare i miljöteknik på Mälardalens högskola.
ACWA-gruppens forskning bedrivs i nära samverkan med näringslivet, däribland ABB. Mikroalger är en yteffektiv och mycket snabbväxande gröda som på ett kraftfullt sätt tillvaratar näringsämnena i vattnet. Målsättningen är att slammet som bildas kan rötas med ett maximalt rötgasutbyte, vilket bidrar till energibalans i vattenreningskedjan.

Simulerar termodynamiska processer
Ytterligare ett forskningsprojekt är reduceringsmodell för onlineoptimering, som bedrivs i samverkan med SSAB, ABB, Mälarenergi och Eskilstuna Energi & Miljö.
– Vi börjar med Computational Fluid Dynamics, CFD, som gör det möjligt att simulera hela processer för värmning i stålvärmeugnar. Denna simulering tar dock dagar eller veckor. Genom att använda teknik från bland annat spelutveckling kan vi simulera detsamma inom några minuter. Vi använder metoden på SSAB i Borlänge, säger Erik Dahlquist.

Publicerad: 03 februari, 2016